DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI TERMENII DE UTILIZARE1. INTRODUCERE

Această Declarație de Confidențialitate și Termenii de Utilizare furnizează informații despre gestionarea datelor cu caracter personal legate de site-ul web www.compassworks.ro operat de Compass Works S.R.L. (mai de parte „CW”).

CW prelucrează datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.


2. DEFINIREA CONCEPTELOR

Gestionar de date: Compass Works S.R.L. persoană juridică cu sediul: Miercurea Ciuc, Bulevardul Frăției Nr. 22, scara A, etaj 1, apartament 5, județul Harghita, România, înregistrat cu numărul de ordine din registrul comerțului J19/403/2018, cod fiscal: 39792984.

Gestionarea datelor: CW nu transmite datele personale niciunui alt gestionar de date.

Prelucrarea datelor: Efectuarea sarcinilor tehnice și tehnologice legate de operațiunile de prelucrare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru a efectua operațiunile, și locul unde se desfășoară operațiunea. CW nu transmite datele personale niciunui alt gestionar de date.

Beneficiar de date cu caracter personal: Agenți și procesatori de date CW.

Protecția datelor personale: CW protejează datele cu caracter personal pe care le gestionează prin măsuri tehnice și organizatorice, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, și distrugerii accidentale, daunelor sau inaccesibilității datorate modificărilor tehnologiei utilizate.

Persoanele vizate: Vizitatorii site-ului www.compassworks.ro.


3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL WWW.COMPASSWORKS.RO

Activități de prelucrarea datelor: Înregistrarea datelor vizitatorilor.

Scopul gestionării datelor: Manipularea datelor cu caracter personal generate la utilizarea site-ului web.

Baza legală pentru gestionarea datelor: Consimțământul special al vizitatorilor, și articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

Datele personale prelucrate: În cazul trimiterii unui mesaj: nume, adresă de e-mail, număr de telefon.
În cazul în care doriți să participați la un curs: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu.

Durata gestionării datelor: Până la retragerea consimțământului.

Sursa datelor: Vizitatorii.


4. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Informare: CW, în conformitate cu principiul gestionării corecte și transparente a datelor, vă oferă informațiile prescrise de lege.

Acces: Persoana vizată are dreptul să fie informat dacă CW prelucrează sau nu datele sale cu caracter personal și, în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la datele sale personale și la informațiile impuse de lege în legătură cu asta.

Retragerea consimțământului: Baza legală pentru gestionarea datelor este consimțământul utilizatorului. Persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea gestionării datelor bazate pe consimțământ înainte de retragere.

Corectare: Persoana vizată poate solicita de la CW să corecteze orice date cu caracter personal inexacte fără întârzieri nejustificate sau să completeze date cu caracter personal incomplet.

Ștergere: Persoana vizată poate solicita de la CW ștergerea datelor cu caracter personal fără întârziere. Refuzul de a executa cererea este posibil numai în cazurile definite de lege.

Restricție: Persoana vizată are dreptul să restricționeze procesarea datelor la cerere, dacă:
a). persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal (în timp ce CW verifică acuratețea datelor cu caracter personal).
b). CW nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul gestionării datelor, dar persoana vizată o cere pentru depunerea, executarea sau apărarea revendicărilor legale.
c). persoana vizată s-a opus procesării datelor (până când se stabilește că motivele legitime ale persoanei vizate au prioritate asupra motivelor legitime ale CW).

Portabilitate: Baza legală a prelucrării datelor este consimțământul persoanei vizate, prelucrarea datelor cu caracter personal este automatizată, iar persoana vizată are dreptul să primească datele sale cu caracter personal într-un format care poate fi citit clar, și să transfere datele unui alt gestionar de date fără obstrucționarea CW. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita de la CW să transfere date personale direct pentru un alt gestionar de date.

Remediere: Dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă cerințele legale, acesta poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor. (www.dataprotection.ro).
Înainte de a depune o reclamație, persoana vizată are posibilitatea de a contacta responsabilul cu protecția datelor la CW și de a raporta problema cu gestionarea datelor.


5. DEPUNEREA CERERII

Persoanele vizate pot depune cereri în legătură cu prelucrarea datelor în următoarele moduri:
1). prin poștă, la adresa Miercurea Ciuc, Bulevardul Frăției Nr.22/5A, județul Harghita, România.
2). electronic la compassworkshr@gmail.com.
3). prin telefon la numărul +40 740 820 588 cu tarif de bază.
În termen de o lună de la primirea solicitării de către persoana vizată, CW informează persoana vizată despre acțiunile întreprinse sau despre motivele neaplicării.
Dacă persoana vizată a înaintat cererea în mod electronic, CW va furniza informațiile în format electronic, cu excepția cazului în care solicitantul cere altfel. Informații orale pot fi furnizate după verificarea identității persoanei vizate.


6. GESTIONAR DE DATE

CW poate utiliza un gestionar de date în legătură cu prelucrarea datelor. În acest caz, datele sunt tratate în numele și conform instrucțiunilor CW.
CW va folosi doar procesatori de date care oferă garanții adecvate cu privire la punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura respectarea cerințelor legale privind prelucrarea datelor și protecția drepturilor persoanelor vizate. Nici un gestionar de date nu poate fi folosit de gestionarul de date fără permisiunea prealabilă scrisă a CW.


7. AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - CONTACT


Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Site: www.dataprotection.ro

8. DECLARAȚIA UTILIZATORULUI

Declar că am primit informații clare și detaliate despre prelucrarea datelor mele personale pe care le-am înțeles și acceptat, înainte de începerea gestionării datelor.

Declar că mi-am luat deciziile privind consimțământ pentru prelucrarea datelor sau refuzul unui astfel de consimțământ pe baza Declarației de Confidențialitate menționate mai sus.
Contribuția mea la prelucrarea datelor cu caracter personal este o declarație voluntară, specifică, informată și fără ambiguitate.

Declar că am furnizat informațiile mele personale către CW, în special, în scopul prelucării datelor mele generate la utilizarea site-ul www.compassworks.ro operat de CW.